SPOLEČENSKO PRACOVNÍ AKCE


Cílem těchto akcí je prohloubit vztahy s obchodními partnery, se stávajícími či potenciálními zákazníky a v neposlední řadě také se zaměstnanci formou nevšedního zážitku, pobavit je a navodit příjemnou atmosféru, která přispívá ke kladnému vnímání společnosti.

Je to vhodná forma poděkování, navázání osobnějších vztahů a získání nových obchodních příležitostí.

 • firemní akce
 • oslavy výročí, otevření nových prostor
 • uvedení nových produktů
 • semináře, konference
 • veletrhy, výstavy
 • výjezdní zasedání společnosti
 • sponzorské akce
 • zaměstnanecké setkání
 • dětské dny
 • divadelní představení aj.

SPORTOVNÍ AKCE


Snahou je upoutat pozornost, získat zájem potenciálního zákazníka a prohloubit vzájemné vztahy, ale nikoliv běžnými akcemi, ale uspořádáním událostí, které přinesou nevšední zážitek.

 • sportovní firemní akce (indoor/outdoor)
 • turnaje mezi firmami
 • adrenalinové sporty
 • sport pro volný čas aj.

ZÁBAVNĚ KULTURNÍ AKCE


Vytváří prostor pro netradiční komunikaci, kdy neformální prostředí a hluboké emotivní zážitky pomáhají překonávat existující bariéry, podporují pocit vzájemné důvěry. Je to také vynikající příležitost k navázání neformálního přátelství a porozumění v osobní rovině.

 • párty, večírky, rauty
 • fashion show
 • road show
 • kulturní a společenské akce (plesy)
 • stylové programy (dobové akce, hradní slavnosti…)
 • autogramiády
 • neformální setkání aj.